Sitemap - 2022 - Antijantepodden

AJP 68 | Richard Gage – 3500 architects and engineers opposing 9/11 narrative

Oppdatering | Pause for Antijantepodden

AJP 67 | Gjertrud Røyland – Mener klimanarrativet er uvitenskapelig

AJP 66 | Silje Tuxen Thingvoll – bygger sosialt nettverk for å sikre uavhengighet

AJP 65 | Tine Holm og Marius Reikerås – vilkårlig behandling av reisende

AJP 64 | Iris Frohe og Rune Hansen - Spleiser på rettsak for sparket sykepleier

AJP 63 | Frode Burdal Klevstul – vil vekke folk med eventyr

AJP 62 | Vibeke Rasmussen Myhre – vi må støtte de vaksineskadde

AJP 61 | Sjur Even Aunmo – fikk sparken for å snakke om bivirkninger

AJP 60 | Silje Schevig – mange trenger en unnskyldning

AJP 59 | Anders Nordrum – på tide å tenke på matsikkerhet

AJP 58 | Rolf S. Kevin – verre angrep enn 2. verdenskrig

AJP 57 | Lone Beate Ebeltoft – «same» brukes som skjellsord

AJP 56 | Unni Turrettini – livsviktig å bearbeide sinne og sorg

AJP 55 | Julie Ponesse – fired for refusing the COVID vaccine

AJP 54 | Grace Eboue – leaving Norway after 22 years

AJP 53 | Guro Skjelderup – ble skadet av svineinfluensavaksinen

AJP 52 | Patrick Wood – a new economic order is being enforced

AJP 51 | Janna Johnsen – føler seg ikke trygg i Norge

AJP 50 | Jørgen Heier – sleipe tilsnikelser i høringsnotater

AJP 49 | Truls Olufsen-Mehus – omdømmet ble knust

AJP 48 | Kim René Hamre – vi må kreve å få bruke kontanter

AJP 47 | James Corbett – COVID-19 is a step towards a prison state

AJP 46 | Pål-Henrik Hagen – individuelle rettigheter er avgjørende for demokratiet

AJP 45 | Aleksander Bjargo – vi glemmer at vi er en del av naturen

AJP 44 | Anne Godding – myndighetene driver vaksinepropaganda

AJP 43 | Mattias Desmet – people are being hypnotised

AJP 42 | Ann Helen Gjermundsen – spre kjærlighet ikke frykt