AJP 67 | Gjertrud Røyland – Mener…

Listen now (148 min) | Meteorolog Gjertrud Røyland har prøvd å informere offentligheten om at begrepene vær, klima og miljø blandes sammen, og at klimanarrativet er så forenklet at det er direkte uvitenskapelig. Hun opplever at ytringsrommet blant fagpersoner har blitt stadig mindre, og at man setter stygge merkelapper på folk, heller enn å diskutere sak. Hun så den samme uvitenskapelige tilnærmingen da COVID-19 dukket opp, og hun ble derfor en av initiativtakerne til «Bindersinitiativet», som har samlet tusenvis av mennesker til åpen og ærlig undring mot statens fremtreden mot sine borgere. Røyland forteller at hun er en av mange som har «sovet i timen», og ikke vært oppmerksom på hvor mye hun tidligere har kompromisset rundt både egent trossystem og oppfatningen om av hva som er rett og hva som er galt.

Listen →