Jun 19 • 58M

AJP 64 | Iris Frohe og Rune Hansen - Spleiser på rettsak for sparket sykepleier

5
 
1.0×
0:00
-57:42
Open in playerListen on);
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.
Episode details
Comments


Iris Frohe fikk sparken fra legevaktjobb fordi hun nektet å ta vaksinen og bli diskriminert som følge av det. Styreleder Rune Hansen i Norsk Hjelpefond, forteller at de ser saken som så prinsipielt viktig, at de har startet en Spleis for å få den behandlet i rettssystemet. Norsk Hjelpefond har fått inn rundt 150 lignende saker, og regner med at det dreier seg om mange flere landet over. Hansen har bakgrunn fra fagbevegelsen, og forteller at Arbeidsmiljøloven er ufravikelig - likevel har han sett mange grove brudd det siste året. Han har også sett flere eksempler på at det er opprettet barnevernssaker mot barn som nekter å utføre en frivillig PCR-test.

KILDER:
› spleis.no: Sykepleier Iris ble sparket fordi hun var uvaksinert! Støtt henne i å prøve saken for domstolene.
› Norsk Hjelpefond
  • Vi har startet vår første spleis!
  • Norsk Hjelpefond på Facebook
› Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund (NLHF)
  • Refleksjoner rundt en pandemi
› Relaterte AJP-episoder
  • AJP 24 | Barbro Paulsen – Grunnloven ignoreres i Norge
  • AJP 36 | Barbro Paulsen – Naturretten gir deg råderett over deg selv
› Diverse
  • Legalitetsprinsippet


Opptaksdato: 2022-06-14
Publiseringsdato: 2022-06-19

Last ned episoden