AJP 61 | Sjur Even Aunmo – fikk sparken for å…

Listen now (92 min) | Allmennlege Sjur Even Aunmo fikk sparken som fastlegevikar fordi han fortalte pasienter at COVID-19-vaksinen kan gi bivirkninger. Dette er noe han plikter å gjøre ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven § 4. Aunmo har satt seg grundig inn i forskningen på disse vaksinene, og påpeker at de for det første er eksperimentelle på dette stadiet. Videre er det Pfizer selv som har finansiert sin studie, en ansatt fikk sparken fordi hun varslet om at blindingen (anonymiseringen) var brutt, personer har blitt tatt ut av studien uten at det er oppgitt noen god grunn og rådataene for studien er ikke offentliggjort. Selv har han sett flere bivirkninger, som kraftige menstruasjonsblødninger, hjerteproblemer og alvorlige nevrologiske bivirkninger. Han frykter at underrapportering kan medføre at bivirkningstallene fra Statens legemiddelverk er for lave.

Listen →