AJP 60 | Silje Schevig – mange trenger en…

Listen now (96 min) | Psykologspesialist Silje Schevig reagerte på harde fronter og mye stygt som ble sagt og gjort mot de uvaksinerte i vinter. Hun tror at flere kan trenge en unnskyldning for å greie å gå videre med relasjoner, og oppfordrer de som stengte andre ute til å strekke seg ut og være ydmyke. For Schevig kom det største sjokket og oppvåkningen rundt det som skjedde i samfunnet da Frankrikes president Emmanuel Macron holdt en tale der han gikk langt i å dehumanisere de uvaksinerte. Psykologspesialisten forteller at mange sliter med å ta inn over seg at det kan være penger, makt og internasjonale avtaler som styrer, heller enn at staten er opptatt av å ta vare på folks helse. Dette fordi man psykologisk sett trenger å kjenne tilhørighet til et fellesskap og at staten passer på en.

Listen →