Apr 17 • 1HR 27M

AJP 57 | Lone Beate Ebeltoft – «same» brukes som skjellsord

5
5
 
1.0×
0:00
-1:26:40
Open in playerListen on);
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.
Episode details
5 comments


Lone Beate Ebeltoft er sjøsame, var med på å etablere Sjamanistisk forbund, syr samekofter og jobber til daglig for Tromsø Arctic Reindeer, som viser frem den samiske kulturen til turister. Hun er stolt av sin kulturarv, og er bevisst på den smertefulle historien der kristning og nasjonsbygging førte til undertrykkelse av det samiske folk. Mobbing er fortsatt en så stor del av samenes hverdag at de satte i gang kampanjen «Nok nu!» for noen år siden. Ebeltoft forteller hvordan splitt og hersk- taktikk har ført til at selv samene angriper hverandre for å uttrykke sin egen kultur, av frykt for å få problemer med storsamfunnet. Etter to vonde år med nye statlige overgrep, ønsker hun å etablere lokale fellesskap som kan finne en annen måte å leve livet på, og som gjennom helhetlig helse, ren mat og å leve i pakt med naturen også kan bli en ressurs for storsamfunnet.

KILDER:
› Lone Beate Ebeltoft
  • Alveskogen Design
  • Tromsø Artic Reindeer
› Jordloven for Finnmark, 1902
› Fornorskingspolitikken
› For knappe 50 år siden var samisk forbudt i skolen
› Arkeolog Mattis Danielsen - Den usynlige historien
› NRK: Samer tåler mobbing
› Primstav
› Samiske trommer
› Skallemålinger av samer
› Snøfrid Svåsedatter (søk)


Opptaksdato: 2022-03-21
Publiseringsdato: 2022-04-17

Last ned episoden