Feb 26 • 57M

AJP 50 | Jørgen Heier – sleipe tilsnikelser i høringsnotater

4
 
1.0×
0:00
-56:48
Open in playerListen on);
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.
Episode details
Comments


Advokat Jørgen Heier forteller om to viktige høringssaker, hvorav det fortsatt er mulig å svare på den ene. Det gjelder bruk av vaksinepass ved grensepasseringer og forlengelse av vaksinepass. Heier forteller at det kan fremstå som bare en videreføring av eksisterende praksis, men at høringsnotatene i virkeligheten inneholder flere sleipe tilsnikelser som kan gjøre vaksinepasset mer permanent, og at det i større grad kan bli benyttet internt i Norge. Advokaten forteller at han siden sommeren 2020 har sett på pandemihåndteringen som en «tullete» overreaksjon, men det var først sommeren 2021 at han forsto alvoret i det som skjer. Han har etter hvert måttet konkludere med at «jussen ikke virker» fordi sikkerhetsmekanismene mot maktmisbruk ikke slår inn. Heller ikke mediene oppfyller sin rolle som 4. statsmakt, og Heier har opplevd mediesensur fordi han har «feil» mening.

KILDER (i nevnt rekkefølge):
• Høringer
  ◦ Høring om EU-Kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen
  ◦ Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat
    ‧ Høringssvar fra Jørgen Heier
  ◦ Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven
• Konferanse
  ◦ 10. mars 2022 - PANDEMI OG DEMOKRATI
  ◦ Pandemi og Demokrati på facebook.com
• forskning.no: - Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri
• nrk.no: Fredrik Solvang får kjeft av Bent Høie på Debatten
• fhi.no: Munnbind og visir i befolkningen
• Bivirkningsstatistikk
  ◦ Alvorlige bivirkninger
• Koronarebellen av Margrethe Salvesen
• fhi.no: Ukerapporter om koronavirus og covid-19
• Indiana life insurance CEO says deaths are up 40% among people ages 18-64
• German Insurance Data Shows COVID Vaccine Adverse Events Are 10 Times Higher Than Government Reports
• Den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland
• Convoy protest leader Pat King denied bail


Opptaksdato: 2022-02-25
Publiseringsdato: 2022-02-26

Last ned episoden