AJP 49 | Truls Olufsen-Mehus – omdømmet ble…

Listen now (146 min) | Truls Olufsen-Mehus er fylkesleder for Troms og Finnmark KrF. De siste årene har han gått fra å være ateist til kristen, og han har også stukket hodet frem i den offentlige debatten i to svært kontroversielle saker. Når det gjelder anerkjennelse av et tredje kjønn og vaksinering av barn, mener han at Folkehelseinstituttet har kommet med fornuftige, forskningsbaserte anbefalinger, mens Helsedirektoratet rett og slett virker politiske. KrF-politikeren etterlyser at flere politikere kommer på banen og stiller kritiske spørsmål til byråkratenes vurderinger. Kostnaden for å stå opp i disse sakene har vært store for han personlig, og han beskriver det som en omdømmedød.

Listen →