Feb 18 • 2HR 26M

AJP 49 | Truls Olufsen-Mehus – omdømmet ble knust

5
3
 
1.0×
0:00
-2:26:00
Open in playerListen on);
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.
Episode details
3 comments


Truls Olufsen-Mehus er fylkesleder for Troms og Finnmark KrF. De siste årene har han gått fra å være ateist til kristen, og han har også stukket hodet frem i den offentlige debatten i to svært kontroversielle saker. Når det gjelder anerkjennelse av et tredje kjønn og vaksinering av barn, mener han at Folkehelseinstituttet har kommet med fornuftige, forskningsbaserte anbefalinger, mens Helsedirektoratet rett og slett virker politiske. KrF-politikeren etterlyser at flere politikere kommer på banen og stiller kritiske spørsmål til byråkratenes vurderinger. Kostnaden for å stå opp i disse sakene har vært store for han personlig, og han beskriver det som en omdømmedød.

KILDER (i nevnt rekkefølge):
• facebook.com: Truls Olufsen-Mehus
  ◦ Radikal kjønnsideologi må fram i lyset
• faktisk.no: Nei, FRI vil ikke ha sexak­ti­vi­teter i barnehagen
• (Gender Neutral Family Are Raising Their Child as a 'Theyby' - Good Morning Britain)
• NRK Debatten 27. januar - 'Hun, han, hen og hva mer?'
• Opprop mot vaksinasjon av barn - NRK Dagsnytt 18 - 7. september 2021
• FHI-notat avslører uenighet med Helsedirektoratet: Skapte «forvirring» og «merarbeid»
• Stortingskandidat fra KrF signerte opprop mot vaksinering av barn
• Konservativ og radikal KrF-er utfordrer Bollestad som leder
• Her demonstrerer folk mot at ordføreren vil ta i bruk koronasertifikat
• Nedstengingene forhindret nesten ingen dødsfall
• Joe Rogan intervjuer Dr. Robert Malone
• Sterke reaksjoner mot norske mediers dekning av Joe Rogan
• reuters.com: 'far-right folks itching for confrontation'
• Vil ikke vaksineres: - Mistet jobben
• fagsjekk.no
• Plato - "No one is more hated than he who speaks the truth.”

Opptaksdato: 2022-02-04
Publiseringsdato: 2022-02-18

Last ned episoden