Feb 11 • 1HR 2M

AJP 48 | Kim René Hamre – vi må kreve å få bruke kontanter

4
 
1.0×
0:00
-1:02:14
Open in playerListen on);
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.
Episode details
Comments


Kim René Hamre er konstituert leder i foreningen «Ja til kontanter», som har over 52 000 følgere på Facebook. Han forteller at til tross for at vi har en lovfestet rett til å betale med kontanter, blir denne muligheten tatt fra oss i stadig større grad. Hamre er bekymret for hva dette betyr for personvernet, altså vår rett til å bruke penger på hva vi vil uten at noen skal sitte med en oversikt over hvor vi handler. Regjeringen Solberg hadde et uttalt mål om et kontantfritt samfunn innen 2030, og Hamre har observert en mistenkelig uvilje mot å beklage sine feilantakelser rundt smittespredning av korona knyttet til kontanter. For å stoppe den raske utviklingen mot et kontantløst samfunn, ønsker han en klargjøring av hvilke sanksjoner som skal brukes mot bedrifter eller offentlige instanser som bryter loven ved å ikke akseptere kontant betaling.

KILDER (i nevnt rekkefølge):
• JA til kontanter
  ◦ Hjemmeside - jatilkontanter.no
    ‧ Klagemal - nekting av kontanter
  ◦ JA til kontanter på Facebook
• Google-frie Android-operativsystemer
  ◦ GrapheneOS
  ◦ LineageOS
• Jan Aasmul (87)
  ◦ Tre besøk i banken, og Jan (87) har fortsatt ikke fått hjelp (bak betalingsmur)
  ◦ Sparebanken Vest-kunde Jan (87), tre ganger i banken før hjelp (bak betalingsmur)
• CashFriday
  ◦ solari.com: #CashFriday
  ◦ corbettreport.com: Fight the Banksters with Cash Friday

Opptaksdato: 2022-01-01
Publiseringsdato: 2022-02-11

Last ned episoden