Dec 24, 2021 • 49M

AJP 40 | Alexander Tschugguel – Austria needs help from the world community

8
1
 
1.0×
0:00
-48:32
Open in playerListen on);
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.
Episode details
1 comment


Austrian Alexander Tschugguel says that when Austria introduces vaccine compulsion in a little over a month, there is a risk of up to one year in prison for not getting vaccinated. You can be fined 3600 EUR for not taking the vaccine, and multiple fines can be issued. Those who can not pay might be imprisoned. 1/3 of the country’s population have not taken the vaccine. The unvaccinated in Austria are now under house arrest, while the vaccinated can live more or less like normal. Tschugguel is asking the international community for help, and he believes that if these tyrannical forces are not combated, similar schemes will be introduced in other countries.

Mot slutten av episoden har teknisk ansvarlig Frode en kort prat sammen med Miriam, der de kommer med informasjon om blant annet bivirkningsstatistikk og Zelenko-protokollen.

Opptaksdato: 2021-12-14
Publiseringsdato: 2021-12-24

Last ned episoden