Dec 17, 2021 • 1HR 32M

AJP 39 | Mark McDonald – fear is being exploited

7
11
 
1.0×
0:00
-1:31:30
Open in playerListen on);
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.
Episode details
11 comments


California based psychiatrist Mark McDonald has recently published the book «United States of Fear». He believes that ever since Professor Neil Ferguson, at Imperial College London, published an estimate of soaring corona deaths, that debunked report has steered the world into an extreme fear narrative. McDonald observes how this has been grossly exploited by those in power, and points out how all dictators have enticed people to give up their own freedom for their own good. As a psychiatrist, he sees alarming symptoms in many of the patients, especially in children who wet the bed, lose appetite, have sleep problems and become manic. The psychiatrist also sees how people have entered a primitive tribal thinking with a fixed enemy image of “the other”, which one can not adjust with new information. He also says that in the US there is strong inflation, increased food prices and a shortage of goods in the shops.

Opptaksdato: 2021-11-26
Publiseringsdato: 2021-12-17

Last ned episoden