Sep 9, 2021 • 1HR 52M

AJP 21 | Hans Eirik Olav – er verdensøkonomien i ferd med å bryte sammen?

3
 
1.0×
0:00
-1:52:19
Open in playerListen on);
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.
Episode details
Comments


Siviløkonom Hans Eirik Olav har i flere år advart om at den norske velferdsstaten i realiteten er «konkurs», men at man trykker opp penger og bruker av oljefondet for å dekke underskuddet. Han beskriver penge- bank- og statssystemet som et pyramidespill, der store og økende deler av det du tjener går tilbake til statskassen. Underskuddene øker i et system der «alle plyndrer hverandre» med statens velsignelse. Mange vil miste pensjonen når systemet kollapser, eller se pensjonen forsvinne gjennom inflasjon og tapt kjøpekraft, advarer han. Siviløkonomen forteller at koronatiltakene har økt presset på økonomien ytterligere, og at husholdninger flest bør ta noen grep nå for å sikre seg. Han er dagsaktuell med boken «Farvel menneske: veien fra det biologiske til det syntetiske menneske», der han blant annet forteller om hvordan koronatiltakene knuser «vanlige mennesker» og beriker de som lever på toppen av pyramidespillet.

Opptaksdato: 2021-09-04
Publiseringsdato: 2021-09-09

Last ned episoden