Antijantepodden

Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken.

En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.

Dersom du er interessert i dette temaet, sjekk også ut Miriam Ekelunds bok «Du skal lide for fellesskapet», på antijanteboka.no. Der finner du også mer informasjon om oss.


People

Frode Burdal Klevstul
Author of Bill Goats and the Forest, CTO @ Antijantepodden, ++
Miriam Ekelund
Forfatter og programleder for Antijantepodden